Proiecte in desfarurare

1. Amenajare Baza sportivă ;
2. Extindere reţea de alimentare cu apă;
3. Reţea de canalizare şi staţie de epurare;
4. Modernizare uliţe in localitatea Agrij;
5. Construire ,,Centru de zi,, in localitatea Agrij;
6. Construire punte pietonală in localitatea Agrij;
7. Extindere reţea de alimentare cu energie electrică consumatori in localitatea Agrij:
8. Pietruire drum de pământ: La Paşca-limită Bodia,,
9. Reabilitare Cămin Cultural Agrij
10. Reabilitare Cămin Cultural Răstolţu Deşert.
11. Extindere reţea de alimentare cu energiei electrică consumatori şi Baza sportivă.
12. Gestiune in sistem informatic al Registrului Agricol

 

Ești aici: Home Proiecte in desfarurare